Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego Serwisu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Angels spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000764057, NIP: 9512475745 (dalej jako „my”).

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@salesangels.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, które są wymienione poniżej: 

CEL: UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIA, KTÓRE KIERUJESZ DO NAS RÓŻNYMI KANAŁAMI KOMUNIKACJI
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które do nas kierujesz. Na potrzeby prowadzenia korespondencji przetwarzamy Twój adres e-mail oraz dane, które wskażesz nam w treści wiadomości (zazwyczaj jest to również Twoje imię i nazwisko, ale czasem podajesz nam więcej swoich danych). Zalecamy, abyś podawał/a nam tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla celu, w jakim się z nami kontaktujesz.  Wszelka korespondencja, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, jest przez nas archiwizowana do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (terminy wynikają z przepisów prawa i nie jesteśmy w stanie w tym momencie ich wskazać, ponieważ zależą od tego, czego dotyczy korespondencja, którą z Tobą prowadzimy).  
CEL: ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY, KTÓRĄ Z NAMI ZAWIERASZ
Składając zamówienie w naszym Serwisie na warunkach wskazanych w Regulaminie składasz nam również ofertę zawarcia umowy. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy. W szczególności przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane do rozliczeń, dane do dostawy zamówionych przez Ciebie rzeczy, a później ewentualnie dane związane z wykonywaniem umowy, np. kiedy złożysz reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy.Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 
CEL: USTALENIE, OBRONA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
W zależności od tego, jak kształtuje się i przebiega nasza relacja, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na wypadek obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń (tj. w celach dowodowych). Dane przetwarzamy do czasu przedawnienia tych roszczeń. Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z przepisów prawa.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
CEL: REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH, KTÓRE NA NAS CIĄŻĄ, NP. PODATKOWYCH
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa (głównie przepisy prawa podatkowego, rachunkowego). W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. dane do wystawienia faktury).
CEL: WYSYŁKA NEWSLETTERA
Jeśli zapisałeś/aś się na nasz Newsletter, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci różnego rodzaju informacji i treści, w tym w szczególności informacji handlowych, marketingowych, informacji o naszych produktach i usługach oraz o promocjach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam wysyłanie Ci newslettera. Twoje dane przetwarzamy 
CEL: PROWADZENIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, NP. TWORZENIE ANALIZ, RAPORTÓW, STATYSTYK POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG, ZAPEWNIENIE I OPTYMALIZACJA PRAWIDŁOWEGO WYŚWIETLANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ NA TWOIM URZĄDZENIU, DOSTOSOWYWANIA ZAWARTOŚCI STRONY DO TWOICH PREFERENCJI
Jeśli odwiedzasz nasz Serwis i korzystasz z zamieszczonych w nim funkcjonalności, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych po to, aby poznać zachowania naszych klientów i ich preferencje oraz ewentualnie ulepszyć działanie Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale czasem może być konieczne dla prawidłowego działania danych funkcjonalności.. 
CEL: OBSŁUGA NASZEGO FANPAGE`A NA PORTALU LINKEDIN POD NAZWĄ: @SALESANGELSSPOLECZNOSCLUDZISPRZEDAZY FACEBOOK POD NAZWĄ @Sales Angels, PROFILU NA PORTALU INSTAGRAM POD NAZWĄ: @SALES ANGELS ORAZ PROFILU NA PORTALU YOUTUBE POD NAZWĄ: @SalesAngels I WCHODZENIA Z TOBĄ W INTERAKCJE NA TYCH PORTALACH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie wtedy, kiedy zdecydujesz się odwiedzić jeden z naszych profili i podjąć na nim jakąś aktywność (zaobserwować, polubić daną treść, którą udostępniamy, itp.). Pamiętaj, że zasady korzystania z tych portali ustalają podmioty trzecie i należy zapoznać się z ich politykami prywatności lub innymi dokumentami regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych. Dane na ten cel otrzymujemy od Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) lub Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) lub z Twojego publicznego profilu. 
CEL: WSKAZANY W UDZIELONEJ PRZEZ CIEBIE ZGODZIE
Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nam jej udzielisz, to dane będą przetwarzane tylko na cel wskazany w takiej zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wtedy Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
CEL: PRZYPOMNIENIE O NIEDOKOŃCZONYM ZAKUPIE
Jeśli rozpoczniesz składanie zamówienia (dodasz nasz produkt lub usługę do koszyka), lecz go nie sfinalizujesz, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu przypomnienia Ci o dokończeniu zakupu.
CEL: PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
Jeśli zarejestrowałeś/aś się w naszym Serwisie, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z jego funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi rejestrację w naszym Serwisie.  

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

imię i nazwiskonazwa firmyadres zamieszkaniaadres prowadzenia działalności gospodarczejadres e-mailnumer telefonuadres dostawyadres do korespondencjiNIPAdres IPPrzybliżona lokalizacjaPłećWiek lub przedział wieku, w którym się znajdujeszPrzeglądarka, z której korzystaszTwoje zachowanie na naszej stronieInformacje o Twoim systemie operacyjnymWizerunekŹródło, z jakiego przeszedłeś na nasz SerwisCzas poświęcony na przeglądanie treści w SerwisieTwoje zainteresowanie określone na podstawie aktywności w sieciInne dane, które nam przekazujesz podczas kontaktu

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych (i uzyskiwania ich kopii), jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do jej wycofania – w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z praw, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami na dane podane w górnej części niniejszej Polityki. 

Niezależnie od podstaw przetwarzania, masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe w większości przypadków pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W pewnym zakresie zbieramy również Twoje dane osobowe w sposób automatyczny przy użyciu plików cookies. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów, o których piszemy w niniejszej Polityce. Nie zbieramy danych nadmiarowych. 

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli Twoje dane przetwarzamy: 

 1. na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś/aś – przez okres wykonywania tej umowy, rozliczenia jej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niej wynikać;
 2. na podstawie Twojej zgody – do czasu zrealizowania celu, w jakim jej udzieliłeś/aś lub do czasu aż ją wycofasz;
 3. na podstawie przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa (co do zasady 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu);
 4. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu ich realizacji lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, ale tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną, aby to zrobić. Niektórym podmiotom możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku korzystania ze Serwisu Twoje dane osobowe mogą być przekazane operatorowi internetowej platformy handlowej, podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne/IT, przewoźnikom realizującym dostawy lub innym podmiotom, które z nami współpracują.

Dbamy o to, aby podmioty te zapewniały zgodność z przepisami RODO, w szczególności aby wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

Jeśli kupiłeś/aś u nas kurs, to Twoje dane zostaną udostępnione do Publigo należącego do NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, KRS: 0000934660, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Polityka prywatności Publigo dostępna jest tutaj.

PROFILOWANIE

Analizujemy dane osobowe w celu zbadania preferencji użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w sposób zautomatyzowany za pomocą różnego rodzaju narzędzi, ale tylko w takim zakresie, jakie nie wywołuje względem Ciebie żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa w podobny sposób na Twoją sytuację, w tym prawa i wolności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Ciasteczka wykorzystujemy głównie w celach statystycznych i analitycznych, aby poznać zachowania i preferencje naszych użytkowników oraz aby ulepszyć funkcjonowanie Serwisu. Niektóre pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w Serwisie lub prawidłowe działania określonych funkcjonalności. W związku z tym wyłącznie niektórych plików cookies może spowodować, że pewne funkcje będą ograniczone. 

JAKIE PLIKI COOKIES ZBIERAMY

RODZAJOPISOKRES PRZECHOWYWANIA

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach działalności marketingowej oraz w celu zapewnienia optymalizacji działania Serwisu wykorzystujemy pliki cookies za pośrednictwem następujących podmiotów (obok podmiotów podajemy linki do polityk prywatności tych podmiotów): 

TWÓJ WPŁYW NA PLIKI COOKIES

Pliki cookies możesz wyłączyć z poziomu Twojej przeglądarki:

 • Mozilla Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Microsoft Edge

Możesz też skorzystać z różnego rodzaju narzędzi (oprogramowania lub wtyczek), które umożliwiają zarządzanie plikami cookies. 

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), którą wykorzystujemy głównie do celów statystycznych. Z uwagi na fakt, że adresy IP zbierane od Użytkowników podlegają anonimizacji (maskowanie IP), nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Użytkownika. Niemniej jednak informujemy Cię, że dane zbierane za pośrednictwem Google Analytics mogą być przekazywane do USA. Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO.

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane zbierane do ww. celów poprzez instalację odpowiedniego narzędzia. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj. 

GOOGLE ADS

Google Tag Manager (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie dopasowanych do preferencji Użytkownika kampanii reklamowych i śledzenie ich wyników. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie analityki i śledzenia konwersji w ramach podejmowanych przez nas działań marketingowych. Narzędzie to monitoruje zachowanie Użytkowników i informuje nas o nim. Dzięki temu możemy ocenić skuteczność wprowadzonych przez nas rozwiązań lub działań marketingowych. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

GOOGLE OPTIMIZE

Korzystamy z Google Optimize w celu testowania różnego rodzaju wariantów strony internetowej i sprawdzania jej skuteczności na wybranej grupie docelowej Użytkowników. Narzędzie to monitoruje wyniki i informuje nas, który wariant warto wybrać. Więcej informacji uzyskasz tutaj. Od września 2023 roku narzędzie to nie będzie dłużej przez nas wykorzystywane z uwagi na fakt, że Google LLC usuwa je ze swojej oferty.

HOTJAR

Używamy Hotjar Ltd., aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę z informacjami zwrotnymi od użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „o Hotjar” na stronie wsparcia Hotjar.

PIKSEL META

Wykorzystujemy Piksel Meta w celu remarketingu, tj. kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam bazujących na Twoim zachowaniu w naszym Serwisie. Piksel jest dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited i śledzi Twoje zachowanie w naszym Serwisie a następnie przekazuje informacje na ten temat do portalu Facebook lub Instagram.

Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Meta są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Niemniej jednak Meta może łączyć przekazywane dane z danymi, które o Tobie posiada i wykorzystywać je do własnych celów. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć tutaj  

WTYCZKI KIERUJĄCE DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW

W naszym Serwisie umieściliśmy wtyczki, których kliknięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na nasze portale w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie lub na nasz profil w serwisie Youtube. Po kliknięciu wtyczki dane osobowe Użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są na stronach internetowych ww. portali. 

Więcej informacji możesz uzyskać klikając poniżej:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

WSPÓŁADMINISTRACJA

Razem z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych na cele statystyczne, zbieranych za pośrednictwem platformy Meta (Facebook).

Informacje na temat uzgodnień pomiędzy nami a Meta Platforms znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YOUTUBE

W naszym Serwisie zamieściliśmy filmiki za pośrednictwem serwisu Youtube. Chcoiaż filmiki odtwarzane są z poziomu naszej strony, to jednak w momencie ich włączenia, dane przekazywane są do serwisu Youtube i przetwarzane na cele wskazane w polityce prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. 

LOGI SERWERA

Korzystanie ze Serwisu jest związane z zapisywaniem danych w logach serwera. Obejmują one np. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1.05.2023 . 

Możemy zmienić Politykę prywatności w razie zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany podmiotów, z którymi współpracujemy, zmiany przepisów prawa lub zmiany innych okoliczności w zakresie, w jakim mają wpływ na niniejszą Politykę. 

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo